Projekt spolufinancovaný z EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy:

Nízkouhlíkové technologie - II.výzva - aktivita a) elektromobilita

Název projektu:

Pořízení elektromobilu pro účely firmy AsisImport s.r.o.

Jméno žadatele:

AsisImport s.r.o. (IČO: 27203093)

Reg. číslo žádosti:

CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010612

Termín realizace:

02/2018

Způsobilé výdaje:

389 302,00Kč

Dotace:

291 976,50Kč (75% celkových způsobilých výdajů)

Popis projektu:

Cílem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu typu BEV - battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo) střední třídy namísto aktuálně užívaného konvenčního vozidla. Společnost AsisImport s.r.o. chce být vnímána jako sociálně odpovědná společnost, která následuje nejnovější trendy ekologicky šetrného provozu.

Závěry / výsledky:

Pořízením elektromobilu zahájila společnost AsisImport s.r.o. přechod k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů, což je v souladu se zavedenou environmentální politikou společnosti. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

 

Fotografie realizovaného projektu:

dotace EU

 

EU fond

MPO