baterie zinkochloridové

baterie pro zařízení s nízkou spotřebou